BEVOEGDHEDEN

BIBLIOTHEEK

CULTUUR

JEUGD

ONTWIKKELINGSHULP

ONDERWIJS

SPORT

TOERISME

SINT-KATELIJNE-WAVER

POLITIEKE OPINIE

Fietsers over oude spoorlijn

toerisme

Sint-Katelijne-Waver sluit aan op het fietsnetwerk van de provincie Antwerpen

Onlangs kwamen het gemeentebestuur en de NMBS tot een akkoord over de herbestemming van de oude spoorlijn doorheen de Elzestraat. Op korte termijn zal de gemeente de oude spoorzate huren, om ze later te kunnen aankopen. Hierdoor wordt in samenspraak met Toerisme Provincie Antwerpen een lange fietsverbinding tussen de Netedijk aan Roosendael (fietsknooppunt) en Mechelen gerealiseerd. Ze loopt langs het centrum van de Elzestraat via Kauwendaal om zo aansluiting te hebben op het nieuwe fietspad langsheen de Vrouwvliet. Dit pad leidt dan weer via Pasbrug-Nieuwendijk (Vrouwvliet) naar een volgend toekomstig fietsknooppunt: De Nekker in Mechelen. Een reden temeer om in de toekomst de auto eens aan de kant te laten staan en op de fiets te springen!

eric gallery