BEVOEGDHEDEN

BIBLIOTHEEK

CULTUUR

JEUGD

ONTWIKKELINGSHULP

ONDERWIJS

SPORT

TOERISME

SINT-KATELIJNE-WAVER

POLITIEKE OPINIE

Groentemuseum wordt een feit

cultuur

De Midzeelhoeve is al van begin jaren ’80 een bekend heemkundig en cultureel trefpunt in en rond Sint-Katelijne-Waver. Halfweg de jaren ’90 groeide het idee om een museum in verband met groenten en groenteteelt in te richten. Na jaren van voorbereidend werk om de site Midzeelhoeve om te vormen tot een erfgoedcentrum met groentemuseum, worden de eerste resultaten zichtbaar.

Sinds februari 2004 is de hoeve (cafetaria) de hele week door open (behalve op maandag). Fietsers, wandelaars en toeristen kunnen hier even uitblazen en genieten van natuur en cultuur (tentoonstellingen, georganiseerd door de heemkundige kring Erf & Heem). Zowel het Groentepad, het Roosendaelpad, de Tuindersroute, als de Groentestreekroute passeren langs de Midzeelhoeve. Op 4 april 2004 werden het bakhuis en een aantal toeristische infoborden officieel in gebruik genomen.
Eind 2004 was de uitbreiding van de schuur een feit. In deze nieuwbouw zijn de infobalie, personeelsruimte, tentoonstellingsruimte en een gespecialiseerde bibliotheek in verband met historische werken van de tuinbouw ondergebracht.

Aansluitend beginnen in de zomer van 2005 de restauratiewerken aan de schuren, waarin het museum ondergebracht wordt.

Op dit ogenblik worden de tuinen achter de parking aangelegd. Het gaat om een historische Karel de Grote tuin, een Franse potager, een sierlijke moestuin en een bloemrijke moestuin. Er wordt ook de nodige aandacht besteed aan de wereldberoemde rozen van Louis Lens uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver.
Met dit project willen wij het belang van het bewaren en ontsluiten van ons rijk cultuurhistorisch erfgoed benadrukken.

Eric Janssens
Schepen van cultuur & toerisme
Ondervoorzitter vzw Midzeelhoeve

foto's in dit artikel © bjorn claes


achtergrond
De Midzeelhoeven, gelegen in de Midzelen 27 te Sint-Katelijne-Waver, waren oorspronkelijk pachthoeven van de abdij van Roosendael. In 1845 behoorden ze toe aan rentenier Frère uit Antwerpen en ze besloegen een oppervlakte van 46 ha. In 1886 werden de twee hoeven gesplitst en de landerijen werden eigendom van verschillende eigenaars. In de jaren ’70 van vorige eeuw, werden de gebouwen aangekocht door het gemeentebestuur. Het domein is een beschermde site met daarop twee hoeven van het Brabantse langgeveltype uit het begin van de 18de eeuw en bijhorende schuren, karkot en bakoven.

In Midzeelhoeve 1 (1701) vinden van februari tot december tentoonstellingen en activiteiten met heemkundig karakter plaats. Midzeelhoeve 2 (bouwjaar 1712), ook eigendom van het gemeentebestuur, wordt nog bewoond. De omgeving met boerenbloementuin, oude serres, rozentuin, oude steenbakkerijputten is zeker een wandeling waard. Fietsers kunnen er uitblazen in de cafetaria. De site Midzeelhoeve is voor vijftig jaar in erfpacht gegeven aan de vzw Midzeelhoeve.Deze vzw.zal de ganse site inrichten als een toeristisch bezoekers- en erfgoedcentrum voor groenten en groenteteelt. De culturele en heemkundige activiteiten worden georganiseerd door de heemkundige kring Erf & Heem.

Midzeelhoeve: achtergrond
Wat biedt het toekomstig museum aan de bezoeker?
Vzw Midzeelhoeve nam het bureau Art & Design onder de arm. Begin dit jaar stelde het de verhaallijn van het toekomstige museum voor. Het wordt een doe-museum waar interactie en participatie centraal staan. Het wordt een kenniscentrum rond groenten waar groenten duidelijk “stijl” hebben. Het museum zal tevens een belangrijke rol spelen in het weergeven van de sociaal economische geschiedenis van de Groentestreek.

Vooraleer het eigenlijke bezoek aan het museum aan te vangen kunnen de bezoekers de nodige toeristische informatie en inlichtingen i.v.m. de groenten en de groentestreek verkrijgen aan de toeristische infobalie in de inkomhal.Daarna volgen zij het traject doorheen het bezoekerscentrum (met info- en onthaalbalie en pandgangen met tijdelijke tentoonstellingen) naar zaal 1, zaal 2 en de tuinen. Het bezoekerscentrum (nieuwbouw) is dus het begin van de tentoonstelling. In het auditorium zal de bezoeker verwelkomd worden door een introductiefilm over Sint-Katelijne-Waver en omgeving en de groenteteelt. In zaal 1 zijn de thema’s de grond, het zaad en de genetica, het kiemen en groeien, de productie en techniek van het landschap. Zowel traditionele technieken als de nieuwste methoden komen aan bod.

Via een serre kom je in zaal 2 terecht. Hier staat de keuken centraal en de consumptie van groenten. Na het bezoek aan de schuur is er nog een rondleiding in de tuin voorzien. Tot slot maakt de vernieuwde bakoven deel uit van het museum. Het bakhuis met de bakoven werden begin 2004 herplaatst en naar de oorspronkelijke plannen gereconstrueerd. Volgens historische plannen van Dr Jozef Weyns werd een dubbele functie voorzien: bakoven en open haard. Zo kan het bakhuis verwarmd worden zonder dat er gebakken wordt. De constructie is in ieder geval een staaltje van vakmanschap.Buiten de wintermaanden wordt er elke eerste zondag van de maand een demonstratie gegeven in broodbakken in de traditionele bakoven.

eric gallery