BEVOEGDHEDEN

BIBLIOTHEEK

CULTUUR

JEUGD

ONTWIKKELINGSHULP

ONDERWIJS

SPORT

TOERISME

SINT-KATELIJNE-WAVER

POLITIEKE OPINIE

Roosendael herbloeit

cultuur

Onlangs werd op het gemeentehuis de eigendomsoverdracht voor de voormalige abdij van Roosendael officieel ondertekend. Het domein was jarenlang eigendom van het seminarie van Mechelen, maar is nu sinds kort eigendom van Stichting Kempisch Landschap. De oppervlakte van het domein bedraagt 15 ha 90 a en 95 ca. De vzw Stichting Kempisch Landschap kocht het geheel aan voor Ä 89.000. Het gemeentebestuur participeert voor 10% in deze vzw. Het domein is een belangrijk uithangbord voor zowel de gemeente Sint-Katelijne-Waver als voor de stichting. De abdij, die in de Franse tijd grotendeels werd afgebroken, werd gesticht in 1225. Het huidige domein zoekt een evenwicht tussen natuur, cultuur, jeugd en toerisme. Onlangs werd het poortgebouw prachtig gerestaureerd en op dit ogenblik wordt het koetshuis onder handen genomen. Het koetshuis zal mee dienst doen als onderdeel van het Jeugdverblijfscentrum Roosendael. Later volgt nog een heraanleg van het park.

Roosendael: achtergrond
Op het domein Roosendael bevond zich vroeger een CisterciŽnzerinnenabdij, die gesticht werd omstreeks 1220. In de Franse periode werden de kloosterlingen verjaagd en de abdij afgebroken. Enkel nog de monumentale toegangspoort uit 1777, het koetshuis, de ijskelder en het merkwaardige pesthuis uit de 16de eeuw langsheen de Nete bleven bewaard. De abdij werd opgeheven, het domein verbeurd verklaard en als zwart goed verkocht. Door schenking bij testament van de familie Pirard werd het bisdom eigenaar van het domein. Nu is er op het domein een jeugdverblijfscentrum aanwezig.

Op 15 december 2004 werd de verkoopsakte, waarbij het domein eigendom werd van Stichting Kempisch Landschap plechtig ondertekend op het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver. De stichting restaureert op dit ogenblik de gebouwen en plant de heraanleg van het park.

foto © bjorn claes

eric gallery