BEVOEGDHEDEN

BIBLIOTHEEK

CULTUUR

JEUGD

ONTWIKKELINGSHULP

ONDERWIJS

SPORT

TOERISME

SINT-KATELIJNE-WAVER

POLITIEKE OPINIE

Sint-Michielsdomein centrum voor cultuur en jeugd

cultuur

Op vrijdag 9 september werd de remise van het Sint-Michielskasteel officieel ingehuldigd als jeugdcentrum. Het jeugdhuis kon hierdoor uitbreiden, er werd een volledig geďsoleerde repetitieruimte ingericht en een bureau voor de permanent verantwoordelijke. Later komt er ook een Jongereninformatiepunt (JIP).
Achter de remise zal een speelterrein aangelegd worden met sport- en spelmogelijkheden.
In een volgende fase wordt bekeken hoe het gebouw aan de overkant gerenoveerd kan worden. De conciërgewoning blijft behouden en in het leegstaand gedeelte komt een lokaal voor de vakantiewerking (De Speelbal, Grabbelpas, SWAP). Een eventuele combinatie met een ruimte voor de afdeling Woord van het conservatorium behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Het Sint-Michielsdomein, gelegen in de Groenstraat te Sint-Katelijne-Waver (Elzestraat), is sinds begin jaren ’70 openbaar domein. Het kasteel biedt heel wat mogelijkheden aan de buurt en het verenigingsleven. Intussen is het gebouw aan restauratie toe en het gemeentebestuur besliste om het kasteel in eigen beheer te laten opknappen. Het domein wordt een centrum voor cultuur en jeugd, waarbij het kasteel zelf een overwegend culturele bestemming krijgt en de zijgebouwen specifiek dienst doen voor de jeugd.

Eind 2004 en begin 2005 werd de eerste fase van de verfraaiingswerken aan het Sint-Michielspark uitgevoerd (o.a. de vijver, boordgracht, aanplantingen,…). Vervolgens komt er onder andere ook een vlindertuin en zullen de wandelpaden vernieuwd worden.

Ondertussen is een architectengroep aangesteld voor de restauratie van het Sint-Michielskasteel zelf. Nadat in het voorjaar van 2005 een bevraging bij gebruikers en verenigingen plaatsvond, werken de architecten de plannen verder uit. In ieder geval zal er voldoende vergaderruimte, tentoonstellings- en repetitieruimte en een cultuurzolder voorzien worden. Een nieuwe keuken en een lift zijn noodzakelijk. Bij dit alles zullen (vooral op het gelijkvloers) de art-deco-elementen zoveel mogelijk bewaard worden. Op de eerste verdieping zijn meerdere mogelijkheden om vergaderzalen te vergroten.
Vanaf het moment dat wij op subsidies (80%) kunnen rekenen, kan de restauratie van het kasteel beginnen. Het beheer zal op een efficiëntere manier georganiseerd worden. Op een perceel aan de Groenstraat wordt een parking aangelegd die tevens dienst kan doen als uitbreiding van de parkeergelegenheid in de dorpskern van de Elzestraat.
Het Sint-Michielsdomein zal op die manier door deze verfraaiing een meerwaarde geven aan de omgeving en opnieuw de motor van het sociale en culturele leven vormen.

Achtergrond
Het Sint-Michielskasteel werd eind 18de, begin 19de eeuw gebouwd in neoklassieke stijl. Het werd achtereenvolgens bewoon door baron d’Hulster, de familie d’Artevelde, kolonel Ruyter, Madame Casse-Bruynsieraden, baron August van Reynegom de Buzet (stichter van de Sint-Augustinusparochie in de Elzestraat), de familie Peeman en als laatste de familie De Roeck (meubelfabrikant en –handelaar).
Op 31 maart 1971 kocht het gemeentebestuur het Sint-Michielskasteel. Het werd onder andere gebruikt als vergader- en tentoonstellingsruimte en de eerste verdieping diende lange tijd als hoofdzetel van de intercommunale Igemo. De remise van het kasteel werd een tiental jaar geleden gerenoveerd en sinds 1999 vindt jeugdhuis topYa hier zijn (toen nog voorlopig) onderkomen (na het uitbranden van het vorige lokaal). Sinds een drietal jaar vindt de gemeentelijke vakantiewerking voor kinderen op het Sint-Michielsdomein plaats (onder andere de Grabbelpas en De Speelbal). Over de toekomstige bestemming van het kasteel (dat aan restauratie toe is) werd de laatste jaren flink nagedacht. Van het idee om het kasteel eventueel in concessie te geven werd afgestapt en het blijft een socio-culturele bestemming behouden. Ook de huidige activiteiten voor de jeugd kunnen er blijven doorgaan.

De Kolk: vlag en lading
Tijdens de jeugdraaddag van …mei 2002 koos de Katelijnse jeugd massaal voor de naam “De Kolk” voor het toekomstige jeugdontmoetingscentrum. Deze naam werd later behouden voor alles wat met de gemeentelijke jeugd- en culturele gebeuren. De Kolk, een dynamisch gebeuren, staat garant voor het in beweging houden van het gemeentelijk jeugd- en cultuurbeleid. Alle gemeentelijke culturele infrastructuur valt onder het beheer van De Kolk en de nieuwe vrijetijdskrant (uitneembare middenkatern in het gemeentelijk infoblad “Uw Gemeente”) krijgt de naam “De Kolk”. Het Sint-Michielskasteel zelf blijft uiteraard zijn naam behouden. Remise 1 van het kasteel krijgt de naam “topYa”. Het raadhuis van Onze-Lieve-Vrouw-Waver behoudt eveneens zijn naam, maar valt onder de grote koepel van “De Kolk”.

eric gallery