BEVOEGDHEDEN

BIBLIOTHEEK

CULTUUR

JEUGD

ONTWIKKELINGSHULP

ONDERWIJS

SPORT

TOERISME

SINT-KATELIJNE-WAVER

POLITIEKE OPINIE

Woonhuis Schranshoeve zoekt bestemming

cultuur

Nadat scouts Roeland hun intrek genomen hebben in de gerenoveerde schuur van de Schranshoeve, rijst de vraag wat er met het woonhuis dient te gebeuren.

Op 23 maart 2005 zaten vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, scouts en de monumentencommissie voor het eerst aan tafel om te bekijken welke bestemming aan het gebouw gegeven kan worden. Het zal een kwestie zijn om de behoefte aan bijkomende scoutslokalen te verzoenen met de bekommernis van de monumentencommissie over het bewaren en bewaken van dit waardevolle gebouw. De scouts gaan nu een voorstel uitwerken, hoe zij de toekomst van deze site zien. Daarna zal er overleg gepleegd worden met Monumenten & Landschappen, Stedenbouw en de brandweer om te bekijken of deze plannen haalbaar zijn.
Het gemeentebestuur heeft in haar begroting 2005 in ieder geval al een bedrag ingeschreven voor de erelonen voor een architect en een budget uitgetrokken voor dringende instandhoudingswerken. Hiermee is een eerste belangrijke stap gezet in de definitieve restauratie van dit unieke monument.

eric gallery