BEVOEGDHEDEN

BIBLIOTHEEK

CULTUUR

JEUGD

ONTWIKKELINGSHULP

ONDERWIJS

SPORT

TOERISME

SINT-KATELIJNE-WAVER

POLITIEKE OPINIE

CD&V heeft een hart voor cultuur

cultuur

Jo Vandeurzen, Steven Vanackere (Brussel), Stefaan De Clerck (Kortrijk) en Philip Heylen (Antwerpen) stelden vandaag het concept "Cultuurstad Vlaanderen" voor.

Op wereldschaal bekeken is Vlaanderen eigenlijk ��n grote stad met verschillende centra. Als we Vlaanderen duidelijk willen positioneren in het Europa van de regio's dan moeten we alles inzetten op onze sterkste troeven. Dat is cultuur - zowel de hedendaagse als onze cultuurgeschiedenis - steeds meer. We moeten ons dus profileren als "Cultuurstad Vlaanderen". Daarom moeten we de onderlinge - en vaak ongezonde - concurrentie tussen de Vlaamse steden overstijgen want in overleg en in complementariteit kan je meer bereiken in alle Vlaamse steden en dus in Cultuurstad Vlaanderen.

Zij lichten met concrete voorstellen toe hoe investeren in cultuur een impuls is voor de heropleving van buurten �n de ondersteuning van de Vlaamse cultuurindustrie.

eric gallery