BEVOEGDHEDEN

BIBLIOTHEEK

CULTUUR

JEUGD

ONTWIKKELINGSHULP

ONDERWIJS

SPORT

TOERISME

SINT-KATELIJNE-WAVER

POLITIEKE OPINIE

gemeente verdeelt cultuursubsidies

cultuur

Het gemeentebestuur keurde de subsidies voor culturele verenigingen goed. Deze subsidies worden aan de hand van een puntensysteem berekend. Deze punten kunnen behaald worden naar gelang het aantal activiteiten, optredens, repetities, het ledenaantal enzoverder.
Muziekverenigingen, heemkundige kringen, toneelverenigingen en diverse culturele verenigingen kunnen van deze toelagen genieten.
Het totaalbudget dat hiervoor voorzien wordt bedraagt 31.850 Euro.
Dit is maar een van de verschillende ondersteuningsvormen vanuit de gemeente. Daarnaast stelt Sint-Katelijne-Waver ook nog goedkoop feestmateriaal en culturele infrastructuur ter beschikking van de verenigingen.
Eric Janssens
Schepen van Cultuur

eric gallery