BEVOEGDHEDEN

BIBLIOTHEEK

CULTUUR

JEUGD

ONTWIKKELINGSHULP

ONDERWIJS

SPORT

TOERISME

SINT-KATELIJNE-WAVER

POLITIEKE OPINIE

Sint-Katelijne-Waver krijgt dynamische cultuurraad

cultuur

De cultuurraad van Sint-Katelijne-Waver heeft een nieuw bestuur gekozen. Marc Van den Eynde is de nieuwe voorzitter. Marc is onder andere actief bij KT Streven en De Kweekelinghe. Een aantal jaren geleden bedacht hij het stripverhaal over Jan Kadodder.
Frans Goossens, Hendrik Verstraeten, Karel Nijs, Arlette Marnef, Mieke Van Rossem, Lieve Schoelynck en Ren´┐Ż Cronen werden opnieuw als bestuurslid verkozen. Lieve Schoelynck (VTB-VAB) werd tot ondervoorzitster verkozen, Karel Nijs tot penningmeester.
Rik Van Itterbeeck, Roger De Peuter, Willy Van Hoof, Jimmy De Weerdt en Marc Vertommen stelden zich niet meer verkiesbaar.
Daarnaast kwamen nog een aantal nieuwelingen het bestuur van deze adviesraad vervoegen, zowel vertegenwoordigers van verenigingen als deskundigen. Onder andere componist George De Decker (componeerde o.a. voor een aantal VRT-series), kunstschilder Hendrik Nachtegaele, Eddy Verberkt en Jo Swinnen van vzw Planchee en Harry Vermeir, die ook actief is in de provinciale cultuurraad.
Eric Janssens (cultuurschepen), Eddy Van Leuven (cultuurfunctionaris) en Jan Van Bogaert (bibliothecaris) zetelen als waarnemers zonder stemrecht in het bestuur.
De vergadering verleende aan Karel Nijs de titel van erevoorzitter. Hij was voorzitter van de raad gedurende 12 jaar.
Belangrijke uitdagingen voor de volgende 6 jaar zijn het opstellen van een cultuurbeleidsplan om zo te kunnen instappen in het cultuurdecreet. Verder is de culturele infrastructuur een belangrijk aandachtspunt. 2008 zal in het teken staan van 1000 jaar "Waver". De ondersteuning van het plaatselijk verenigingsleven blijft uiteraard een prioriteit. Met dit vernieuwde bestuur valt zeker een nieuwe dynamiek te verwachten binnen het Katelijns en Wavers cultuurbeleven.
Eric Janssens
Schepen van Cultuur

eric gallery