BEVOEGDHEDEN

BIBLIOTHEEK

CULTUUR

JEUGD

ONTWIKKELINGSHULP

ONDERWIJS

SPORT

TOERISME

SINT-KATELIJNE-WAVER

POLITIEKE OPINIE

Toerisme Mechelen en Katelijne werken samen

toerisme

Toerisme is wegens zijn samengestelde karakter als economische activiteit bijzonder afhankelijk van een goede samenwerking over de grenzen van sectoren, besturen en organisaties heen. Het uiteindelijke doel van die samenwerking bestaat in een marktconforme ontwikkeling en marketing van het toeristische aanbod in een bepaald gebied.

Toerisme Sint-Katelijne-Waver vzw en de stad Mechelen spreken uitdrukkelijk de wens uit om met respect voor elkaars bevoegdheidsgebieden en beleid fundamenteel en langdurig samen te werken aan de uitbouw van het toerisme en de aansluitende bovenlokale recreatie. Daarbij zal de naam "Mechelse groentestreek" voor gemeenschappelijke acties gebruikt worden.

Het product van de kunststad Mechelen wordt versterkt door onder meer het internationaal gekende Ursulinenklooster met wintertuin in Onze-Lieve-Vrouwe-Waver. Het wordt verder aangevuld en gediversifiëerd met de tuinbouwproducten zoals 't Grom, Mechelse Veilingen en Proefstation voor de Groenteteelt. Bovendien wordt het logiesaanbod gediversifiëerd met het jeugdverblijfscentrum Roosendael en verder aangevuld met de gastenkamers.

Voor Sint-Katelijne-Waver is het gunstig om gekoppeld te worden aan de bekendere naam en de uitstraling van Mechelen als kunststad. Ook de in Mechelen aanwezige expertise op vlak van strategisch beleid, marketing, publiekswerking en zakentoerisme dragen bij tot de win-winsituatie die beide partijen beogen.

Er wordt geopteerd voor een overeenkomst met een langere looptijd. Deze overeenkomst zal jaarlijks worden geëvalueerd en geactualiseerd voor de actiegerichte programmaonderdelen.

Voor Toerisme Sint-Katelijne-Waver vzw geldt als uitgangspunt voor deze overeenkomst: de strategische beleidsnota toerisme voor de legislatuur 2007-2012.

Voor de stad Mechelen gelden als uitgangspunt voor deze overeenkomst de beleidsnota toerisme voor de legislatuur 2007-2012 en het strategisch beleidsplan toerisme 2003-2009.

De overeenkomst heeft betrekking op volgende taakdomeinen:

1. Strategische beleidsontwikkeling
Er wordt een jaarlijks actieplan ontwikkeld. Bovendien onderzoeken beide partners de moegelijkheden van een gemeenschappelijk strategisch plan en zullen samenwerken op het vlak van toeristisch-recreatieve projecten.
2. Productontwikkeling
Beide partners stimuleren en faciliteren intergemeentelijke arrangementen, zowel voor groepen als verblijfsarrangementen voor individuele bezoekers.
3. Marketing en communicatie
Beide partners verwijzen naar elkaars aanbod, in de daarvoor geschikte communicatiekanalen (drukwerk en websites). In communicatiekanalen van derden (bvb. Toerisme Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen, beurzen,...) willen beide partners hun communicatie op elkaar afstemmen en ondersteunen.
4. Onthaal en publiekswerking
Beide partners onderzoeken, hoe ze in elkaars bezoekerscentrum in de kijker gezet kunnen worden. De onthaalmedewerkers zullen meer geïnformeerd worden over het aanbod in beide gemeentes.
5. Zakentoerisme
Het aanbod van congres- en vergaderfaciliteiten en incentives in beide gemeentes vult elkaar goed aan en kan samen gecommuniceerd en gecommercialiseerd worden. Daarbij gaat veel aandacht naar het sensibiliseren van de aanbodzijde voor de specifieke eisen van de zakenreiziger.

eric gallery