BEVOEGDHEDEN

BIBLIOTHEEK

CULTUUR

JEUGD

ONTWIKKELINGSHULP

ONDERWIJS

SPORT

TOERISME

SINT-KATELIJNE-WAVER

POLITIEKE OPINIE

advies voor een gemeenschapscentrum

cultuur

cryptezaal.jpgAl een tijdje loopt er een onderzoek naar de mogelijke bouw van een "gemeenschapscentrum". In centrumsteden heet dit een "cultuurcentrum". Volgens het Vlaamse cultuurdecreet moet dat onder andere een zaal van minstens 200 m², tentoonstellingsruimten en vergaderruimten omvatten. Dit kan in een bestaand gebouw of door een nieuw gebouw op te trekken. De verschillende functies moeten niet noodzakelijk onder één dak huizen. Voorwaarde is wel dat de gemeente het centrum beheert. De gemeente vroeg de mening van vele verenigingen en experts. Uiteindelijk adviseerde de bevoegde adviesraad, het "Beheersorgaan Culturele Infrastructuur", het gemeentebestuur over de weg die Sint-Katelijne-Waver het best zou bewandelen om tot een eigen 'cultuurcentrum' te komen. Het advies geeft een algemene richting aan, waarbij de details achteraf concreet uitgewerkt zullen worden.

Hoe luidt het advies? Het Beheersorgaan Culturele Infrastructuur adviseerde om zo snel mogelijk in het cultuurdecreet te stappen. Om aan de opgelegde zaal van 200 m² te voldoen, stelt het voor om voorlopig de cryptezaal van de Zusters Ursulinen als polyvalente zaal te gebruiken. Dat mag echter geen uitstel betekenen om met de plannen van de nieuwbouw door te gaan. Het Beheersorgaan vraagt daarom aan de gemeente om binnen een aanvaardbare periode met de voorbereiding van een nieuwbouw te starten. De inplanting van dit cultuurgebouw moet grondig bestudeerd worden en gebeurt het best centraal in de gemeente. Het blijkt duidelijk dat het onderzoek in een bredere context moet gebeuren, waarbij een centrale podiumzaal, het Sint-Michielskasteel, het Raadhuis van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, het conservatorium en het patrimonium van de Ursulinen betrokken worden. Uit het onderzoek is ook af te leiden dat het groeperen van de verschillende functies en de bereikbaarheid van de locatie belangrijk zijn. Uiteraard zal voor het cultuurcentrum voldoende gekwalificeerd personeel moeten worden aangetrokken.

Eric Janssens
Schepen van Cultuur

eric gallery