BEVOEGDHEDEN

BIBLIOTHEEK

CULTUUR

JEUGD

ONTWIKKELINGSHULP

ONDERWIJS

SPORT

TOERISME

SINT-KATELIJNE-WAVER

POLITIEKE OPINIE

Project Gemeenschapscentrum in de steigers

cultuur

De plannen voor de bouw van een volwaardig gemeenschapscentrum krijgen stilaan vorm.
De eerste stap werd in 2009 gezet met een ruime bevraging bij verenigingen en deskundigen inzake de behoeften omtrent de culturele infrastructuur.
DSC00347.JPGHieruit bleek dat er voldoende draagvlak is voor de bouw van een gemeenschapscentrum met centrale podiumzaal. Daarbij wordt ook gesteld dat in elke kern een minimale infrastructuur aanwezig moet zijn.
Na grondig onderzoek van de financiële haalbaarheid werd voor de formule van publiek private samenwerking (PPS) gekozen, vooral om de kosten te drukken en de timing van de bouw te versnellen. De gemeente gaat dus in zee met de privésector om dit project te realiseren.
Op de gemeenteraad van 3 mei 2010 werden de projectdefinitie (inhoud project) en de selectieleidraad (criteria selectie privépartner) goedgekeurd, op 28 juni 2010 volgde de goedkeuring van het bestek.
Twee privéfirma's brachten hun voorstellen op 29 oktober binnen en intussen is de procedure voor de verwerving van de gronden gestart. Op 14 december 2010 kwam de beoordelingscommissie (bestaande uit politici, ambtenaren, deskundigen) samen en formuleerde een advies naar het beheersorgaan culturele infrastructuur en het gemeentebestuur. De privépartners kregen de opdracht om hun project verder uit te werken. Begin 2011 neemt de gemeente een beslissing om een privépartner te kiezen die het project zal uitvoeren.
Wat omvat dit project nu precies? Vanuit de gemeente kreeg de privépartner de opdracht om een podiumzaal voor een 400-tal toeschouwers te ontwerpen, geschikt voor multifunctioneel gebruik, zoals toneelvoorstellingen, concerten, voordrachten, optredens,... De zaal met telescopische tribune en een ruim podium moet ter beschikking staan van verenigingen en de gemeente kan zelf activiteiten programmeren. Bij de technische vereisten is er aandacht voor onder andere theatertechnieken en klimaatregeling.
De complementaire activiteiten van de privépartner moeten zich in de recreatieve- of culturele sector situeren en een gemeenschappelijke cafetaria en ruime parking worden voorzien. Om het geheel te financieren betaalt de gemeente een borgstelling en een jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding. Hierdoor kunnen de kosten gespreid worden en door het gezamenlijk gebruik van bepaalde functies kunnen de kosten gedrukt worden.
Eric Janssens
Schepen van cultuur

eric gallery