BEVOEGDHEDEN

BIBLIOTHEEK

CULTUUR

JEUGD

ONTWIKKELINGSHULP

ONDERWIJS

SPORT

TOERISME

SINT-KATELIJNE-WAVER

POLITIEKE OPINIE

Goed nieuws voor wintertuin! Internationaal 2 Zeeën project "Heritage Recycled" (HERE) goedgekeurd.

cultuur

ericjanssenswintertuinP1420031crop.jpg

Kempens Landschap vzw kan, in participatie met de Churches Conservation Trust, werken aan een toekomst voor de wintertuin te Onze-Lieve-Vrouw-Waver (gemeente Sint-Katelijne-Waver)!

Het Europees subsidieprogramma Interreg IVa 2 Zeeën heeft een subsidie toegekend aan Kempens Landschap en de Engelse partners the Church Conservation Trust en Suffolk Mind. De steun zal bijdragen aan de heropwaardering van ons bedreigd gebouwenpatrimonium, op internationaal niveau.

Grensoverschrijdend project
Kempens Landschap zal optreden als projectleider in het 'Heritage Recycled' (HERE) project. Het uiteindelijke doel is om een internationaal overlegorgaan en werkmethode te ontwikkelen voor de restauratie en herbestemming van cultureel historisch erfgoed. De herbestemming van het gebouwenpatrimonium zoals kerkelijk erfgoed, militair erfgoed en andere grootschalige projecten vormt immers een enorme uitdaging. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook over de landsgrenzen heen. Momenteel ontwikkelen deze sites zich los van elkaar, zonder baat te hebben bij de ervaring en kennis die reeds werd opgedaan in een andere regio. Op deze manier gaat een belangrijke troef naar concrete realisaties op het terrein verloren.

De wintertuin van het Ursulinenklooster te Onze-Lieve-Vrouw-Waver
In totaal worden voor vijf waardevolle erfgoedsites in Vlaanderen en Engeland herbestemmingsopties en terreinrealisaties opgesteld. Grote aandacht gaat naar het Ursulinen Klooster in Sint-Katelijne-Waver, een prachtig architecturaal geheel met als publiekstrekker de wintertuin. De steun van Interreg 2 Zeeën betekent een grote stap voorwaarts met het oog op de toekomst !

Europa, Provincie en gemeente geeft uitdagingen een kans
In samenwerking met de erfgoedactoren van Vlaanderen en Engeland zal in het najaar van 2011 van start worden gegaan. De expertise en ervaring kan dan langs beide landsdelen gebundeld worden zodat een grensoverschrijdend werkinstrument wordt opgesteld voor de heropwaardering van bedreigde erfgoedsites. Om dit project vorm te geven zal Kempens Landschap een bijkomende projectcoördinator aanwerven.
Kempens Landschap is er al vast van overtuigd dat via dit project werk zal worden gemaakt naar een sterker draagvlak voor de ontwikkeling en publieke ontsluiting van cultuur historisch erfgoed in Europa!
Ook de gemeente Sint-Katelijne-Waver draagt zijn steentje bij in dit project.

eric gallery