BEVOEGDHEDEN

BIBLIOTHEEK

CULTUUR

JEUGD

ONTWIKKELINGSHULP

ONDERWIJS

SPORT

TOERISME

SINT-KATELIJNE-WAVER

POLITIEKE OPINIE

Plannen voor nieuwbouw school Octopus worden concreet.

onderwijs

IMG_5162.jpg
De gemeentelijke basisschool Octopus in de kern Elzestraat kende het afgelopen decennium een forse groei. Elf jaar geleden startte de gemeente er met kleuteronderwijs, vandaag telt de school 118 kleutertjes. De lagere school groeide van 78 (in 2000) tot 154 leerlingen in 2012. Daarom besloot het gemeentebestuur om een nieuwe kleuterschool te bouwen en het bestaande schoolgebouw te renoveren. Voor de realisatie van de nieuwe kleuterschool besliste de gemeenteraad om in de DBFM-formule (publiek private samenwerking) van de Vlaamse Gemeenschap "Scholen van Morgen" te stappen.
De vernieuwing van de school Octopus zal in twee fasen gebeuren. De nieuwbouw van de kleuterschool (+/- 1.041 m²), onder meer ter vervanging van de huidige klascontainers en het chalet, werd door "Scholen van Morgen" geselecteerd.
In een tweede fase wordt de verbouwing van de huidige lagere school (+/- 1.200 m²) aangevat via een klassieke aanbesteding met subsidiëring door AGION. Hiertoe diende het gemeentebestuur reeds in 2006 een subsidieaanvraag in.
Voorlopig wordt de jaarlijkse bruto beschikbaarheidsvergoeding ten laste van het gemeentebestuur op 33.622 Euro geraamd.
Intussen keurde het schepencollege de projectdefinitie goed. Nu de architect door "Scholen van Morgen" aangesteld werd, komt er een tweewekelijks overleg met de architect en een stuurgroep, bestaande uit de directeur, het afdelingshoofd grondgebiedszaken en de schepen van onderwijs.
De werken starten normaal gezien in 2014, het einde van de bouwwerken is in 2015 voorzien.
Eric Janssens
Schepen van Onderwijs

eric gallery