BEVOEGDHEDEN

BIBLIOTHEEK

CULTUUR

JEUGD

ONTWIKKELINGSHULP

ONDERWIJS

SPORT

TOERISME

SINT-KATELIJNE-WAVER

POLITIEKE OPINIE

Subsidies voor buurtfeesten zijn een succes

cultuur

samen_is_super.jpgIn maart 2010 voerde de gemeenteraad op voorstel van CD&V een nieuw reglement in om buurtbewoners weer dichter bij elkaar te brengen. Een groep bewoners die een wijk- of buurtfeest wil organiseren kan op een subsidie van het gemeentebestuur rekenen. Dit initiatief beoogt buren samen te brengen en de sociale contacten te bevorderen. Het is een stimulans en warme oproep om opnieuw naar buiten te komen en mensen bij elkaar te brengen, want samen is super!

De subsidie bedraagt nu maximum 200 Euro voor zover de kosten bewezen worden. Hiervoor komen uitgaven voor promotie, huur van installaties, huur van infrastructuur en dergelijke in aanmerking. Kosten voor drank en voeding kunnen niet worden ingebracht. Het wijk- of buurtfeest moet georganiseerd worden voor minstens 10 woningen die een aaneengesloten geheel vormen.
De subsidie moet ten laatste 1 maand voor de organisatie bij het College van Burgemeester en Schepenen aangevraagd worden. In 2010 en 2011 werden telkens 14 aanvragen goedgekeurd en dit jaar kwamen er zelfs al 19 aanvragen binnen, hetgeen het succes van dit initiatief aantoont.
Eric Janssens
Schepen van Cultuur

eric gallery