OVERZICHT ARTIKELS IN CATEGORIE cultuur

Subsidies voor buurtfeesten zijn een succes
Sint-Michielskasteel wacht op subsidies
cultuur 2012
Eric Janssens nieuwe voorzitter Koninklijke Fanfare Graaf d'Elissem
Goed nieuws voor wintertuin! Internationaal 2 Zeeën project "Heritage Recycled" (HERE) goedgekeurd.
2011 : een druk cultureel jaar
Project Gemeenschapscentrum in de steigers
Subsidie voor buurtfeesten groot succes
Cultuurprijs voor John Gevaert en Katrijn Simoens
stadsbestuur Olympia op bezoek
ontwerp Sint-Michielskasteel klaar
advies voor een gemeenschapscentrum
George De Decker stelt tentoon
150 jaar Graaf d'Elissem
Pakt Christo Ysebrant de Lendonck in?
Beeldbank Sint-Katelijne-Waver online
"karkasrestauratie" voor Schrans
Overzichtstentoonstelling 1000 jaar Waver
Waverlied op CD
Waverlied in wereldpremière
1000 jaar "Waver"
Uniek grafmonument beschermd
GEZOCHT: jobstudenten !
Sint-Katelijne-Waver krijgt dynamische cultuurraad
Nog meer erfgoednieuws
Kretenburghoeve gerestaureerd
gemeente verdeelt cultuursubsidies
tentoonstelling amateurkunstenaars en cultuurprijs
't Grom opent zijn deuren
informatiezuil in de bib
CD&V heeft een hart voor cultuur
't GROM aan de Midzeelhoeve
Katelijne gaat klassiek
Willy Van Hoof wint cultuurprijs 2005
Marnixring: nieuw bestuur en Derde Feremansprijs
Literair talent gevonden
Prijs voor culturele verdienste
Zoek je een originele locatie? Het Raadhuis in Onze-Lieve-Vrouw-Waver is de oplossing!
Erfgoedpublicatie
Cultuurdatabank
Woonhuis Schranshoeve zoekt bestemming
Roosendael herbloeit
Groentemuseum wordt een feit
Sint-Michielsdomein centrum voor cultuur en jeugd
Bouwhistorisch onderzoek Sint-Michielskasteel

OVERIGE TOPICS

BIBLIOTHEEK

CULTUUR

JEUGD

ONTWIKKELINGSHULP

ONDERWIJS

SPORT

TOERISME

SINT-KATELIJNE-WAVER

POLITIEKE OPINIE

Subsidies voor buurtfeesten zijn een succes

samen_is_super.jpgIn maart 2010 voerde de gemeenteraad op voorstel van CD&V een nieuw reglement in om buurtbewoners weer dichter bij elkaar te brengen. Een groep bewoners die een wijk- of buurtfeest wil organiseren kan op een subsidie van het gemeentebestuur rekenen. Dit initiatief beoogt buren samen te brengen en de sociale contacten te bevorderen. Het is een stimulans en warme oproep om opnieuw naar buiten te komen en mensen bij elkaar te brengen, want samen is super!

De subsidie bedraagt nu maximum 200 Euro voor zover de kosten bewezen worden. Hiervoor komen uitgaven voor promotie, huur van installaties, huur van infrastructuur en dergelijke in aanmerking. Kosten voor drank en voeding kunnen niet worden ingebracht. Het wijk- of buurtfeest moet georganiseerd worden voor minstens 10 woningen die een aaneengesloten geheel vormen.
De subsidie moet ten laatste 1 maand voor de organisatie bij het College van Burgemeester en Schepenen aangevraagd worden. In 2010 en 2011 werden telkens 14 aanvragen goedgekeurd en dit jaar kwamen er zelfs al 19 aanvragen binnen, hetgeen het succes van dit initiatief aantoont.
Eric Janssens
Schepen van Cultuur

Sint-Michielskasteel wacht op subsidies

Thumbnail image for eric_stmichiel.jpg

Het Sint-Michielskasteel in de Groenstraat is een pareltje van neoklassieke bouwkunst, met een verrassend art-deco-interieur. Het gebouw wordt sinds de jaren zeventig van vorige eeuw veelvuldig gebruikt door het verenigingsleven. Het wacht echter al een hele tijd op een grondige restauratie.
Het ontwerp was al enige tijd klaar, maar liep behoorlijk wat vertraging op door opmerkingen door de dienst Onroerend Erfgoed in Antwerpen. Ze uitten onder andere bezwaren tegen het gebruik van de zolder, hetgeen voor het gemeentebestuur onaanvaardbaar was. Uiteindelijk heeft Onroerend Erfgoed met het voorstel ingestemd, zodat de zolderruimte in de toekomst ook voor activiteiten gebruikt kan worden. Ook de studie van de technieken liep behoorlijk wat vertraging op.
De gemeenteraad keurde op 25 juni het ontwerp klaar, dat nu aan de bevoegde minister overgemaakt wordt voor een restauratiesubsidie.
Ook in de beginfase liep het dossier al vertraging op omdat er een verplicht grondig bouwhistorisch en materiaaltechnisch onderzoek uitgevoerd moest worden. Anderzijds leverde dit onderzoek verrassende resultaten op. Zo kon men het bouwjaar (1784-1786) en de opdrachtgever (Henri de Villers) achterhalen. Het onderzoek leverde ook heel wat gegevens op over het oorspronkelijk uitzicht van het kasteel. De architecten hielden hier zorgvuldig rekening mee. Zo wordt de cementbepleistering vervangen door een oorspronkelijke kalkbepleistering en wordt het venster in het rechter zijgebouw in zijn origineel uitzicht hersteld. Het art-deco-interieur uit de jaren '30 van de 20ste eeuw wordt behouden en opgefrist. De eerste verdieping verandert volledig van uitzicht. De plafonds met schilderingen worden opnieuw vrijgemaakt en de vele tussenwanden worden verwijderd, zodat er opnieuw grotere ruimten ontstaan die geschikt zijn voor onder andere vergaderingen en tentoonstellingen. De zolder wordt een grote polyvalente ruimte. Verder wordt het sanitair uitgebreid en komt er een lift. Ondanks de strenge voorschriften waaraan de restauratie van historische monumenten onderworpen is, wordt voldoende rekening gehouden met de toegankelijkheid van het kasteel. Het gebouw zal ook veel energiezuiniger zijn dan nu het geval is. Na de restauratie zal het opnieuw dienst doen als vergader, ontvangst- en tentoonstellingsruimte. Het kasteel zal ook opgenomen worden als tentoonstellingsruimte in het toekomstige gemeenschapscentrum.
Nu het dossier overgemaakt is aan de bevoegde minister hopen we dat er verder schot in de zaak komt. Het gaat over een vrij lange procedure, maar daartegenover staat dat de hogere overheden deze restauratiewerken voor 80% subsidiëren.
Eric Janssens
Schepen van Cultuur

| Reacties (22538)

cultuur 2012

Kunstwerkt051.jpg2012 belooft alweer een druk cultureel jaar te worden in Sint-Katelijne-Waver. De gemeente organiseert heel wat activiteiten, dikwijls in samenwerking met de cultuurraad of verenigingen. Zo vond op 4 februari een geslaagd pianoconcert door Peggy Jordens en Conny Van den Bergh plaats, twee leerkrachten van ons eigen conservatorium. Op 18 maart gaat in de parochiezaal van Sint-Catharina de Concerthappening van het conservatorium door, waar de leerlingen het beste van zichzelf geven. Op 24 april brengen "Zus & Zo" (Veva en Nele Gerard) hun nieuwste programma "Geest-ig", de opvolger van "Winterstreken". Op de agenda van het Feest van Vlaanderen op zaterdag 7 juli staan optredens van het Gemengd Koor Zangvreugd en Bart Van den Bossche. Gaston Durnez is er gastspreker. Dit feest gaat door in de parochiezaal van Sint-Catharina (Centrum). We duiken de zomer in op dinsdagavond 26 juni met een swingend "Katelijne Zomert" met "de Foorapen" in de tuin van het gemeentehuis. Op zaterdag 18 en zondag 19 augustus gaan de Midzeelhoevefeesten door met optredens van buitenlandse volksdansgroepen, onze eigen Tijl Uylenspiegel en 't Kliekske. Katelijne Klassiek gaat op 21 september in de kapel van Borgerstein door. Het Festival van Vlaanderen is op 11 oktober te gast in het Oratorium van het Ursulineninstituut. Jan Vermeulen vertolkt er Schubert. KunstWerk(t) brengt op 12 oktober naar goede gewoonte kunstenaars uit onze gemeente samen in het Sint-Michielskasteel en tijdens de vernissage wordt ook de cultuurprijs uitgereikt. In het gemeentehuis lopen tentoonstellingen van plaatselijke kunstenaars zoals Rik Van Kelst, Diana Avramova en Jasper Leonard. Dit is slechts een greep uit de belangrijkste culturele manifestaties die in 2012 op het programma staan. Uiteraard worden daarnaast nog talrijke activiteiten georganiseerd door de verenigingen die we actief blijven ondersteunen.
Eric Janssens
Schepen van Cultuur

Eric Janssens nieuwe voorzitter Koninklijke Fanfare Graaf d'Elissem

graafdelissem.jpgHet bestuur van de Koninklijke Fanfare Graaf d'Elissem uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver koos Eric Janssens als nieuwe voorzitter. Hiermee volgt hij Marcel Vets op die gedurende 12 jaar het voorzitterschap op zich nam. Graaf d'Elissem is de oudste vereniging van de fusiegemeente Sint-Katelijne-Waver. "de Graaf" telt een 35-tal muzikanten en 200 leden. Als nieuwe voorzitter wil hij samen met de bestuursploeg, muzikanten, dirigent en vrijwilligers de tradities van de fanfare voortzetten en inspelen op nieuwe tendensen. Het aantrekken van nieuwe en jonge muzikanten is een van de eerste prioriteiten. Tijdens het kerstconcert van 26 december laatstleden werd Marcel Vets als Erevoorzitter gehuldigd.

Goed nieuws voor wintertuin! Internationaal 2 Zeeën project "Heritage Recycled" (HERE) goedgekeurd.

ericjanssenswintertuinP1420031crop.jpg

Kempens Landschap vzw kan, in participatie met de Churches Conservation Trust, werken aan een toekomst voor de wintertuin te Onze-Lieve-Vrouw-Waver (gemeente Sint-Katelijne-Waver)!

Het Europees subsidieprogramma Interreg IVa 2 Zeeën heeft een subsidie toegekend aan Kempens Landschap en de Engelse partners the Church Conservation Trust en Suffolk Mind. De steun zal bijdragen aan de heropwaardering van ons bedreigd gebouwenpatrimonium, op internationaal niveau.

Grensoverschrijdend project
Kempens Landschap zal optreden als projectleider in het 'Heritage Recycled' (HERE) project. Het uiteindelijke doel is om een internationaal overlegorgaan en werkmethode te ontwikkelen voor de restauratie en herbestemming van cultureel historisch erfgoed. De herbestemming van het gebouwenpatrimonium zoals kerkelijk erfgoed, militair erfgoed en andere grootschalige projecten vormt immers een enorme uitdaging. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook over de landsgrenzen heen. Momenteel ontwikkelen deze sites zich los van elkaar, zonder baat te hebben bij de ervaring en kennis die reeds werd opgedaan in een andere regio. Op deze manier gaat een belangrijke troef naar concrete realisaties op het terrein verloren.

De wintertuin van het Ursulinenklooster te Onze-Lieve-Vrouw-Waver
In totaal worden voor vijf waardevolle erfgoedsites in Vlaanderen en Engeland herbestemmingsopties en terreinrealisaties opgesteld. Grote aandacht gaat naar het Ursulinen Klooster in Sint-Katelijne-Waver, een prachtig architecturaal geheel met als publiekstrekker de wintertuin. De steun van Interreg 2 Zeeën betekent een grote stap voorwaarts met het oog op de toekomst !

Europa, Provincie en gemeente geeft uitdagingen een kans
In samenwerking met de erfgoedactoren van Vlaanderen en Engeland zal in het najaar van 2011 van start worden gegaan. De expertise en ervaring kan dan langs beide landsdelen gebundeld worden zodat een grensoverschrijdend werkinstrument wordt opgesteld voor de heropwaardering van bedreigde erfgoedsites. Om dit project vorm te geven zal Kempens Landschap een bijkomende projectcoördinator aanwerven.
Kempens Landschap is er al vast van overtuigd dat via dit project werk zal worden gemaakt naar een sterker draagvlak voor de ontwikkeling en publieke ontsluiting van cultuur historisch erfgoed in Europa!
Ook de gemeente Sint-Katelijne-Waver draagt zijn steentje bij in dit project.