OVERZICHT ARTIKELS IN CATEGORIE jeugd

OVERIGE TOPICS

BIBLIOTHEEK

CULTUUR

JEUGD

ONTWIKKELINGSHULP

ONDERWIJS

SPORT

TOERISME

SINT-KATELIJNE-WAVER

POLITIEKE OPINIE

vakantiewerking en kinderopvang breiden uit in zomervakantie

De kinderopvang en vakantiewerking kan ieder jaar op meer belangstelling rekenen. Vorig jaar deed zich dan ook een probleem voor qua opvangcapaciteit in de locaties van de kinderopvang. Om dit probleem grotendeels op te lossen werd een nieuwe regeling uitgewerkt om de opvangcapaciteit gevoelig op te drijven. Hierbij wordt in de locaties van de BKO voorrang verleend aan kleuters van jeugd en sport. Kinderen met geboortejaar 2002 tot en met 2006 worden opgevangen in de IBO. Kinderen met het geboortejaar 2001 en ouder worden niet in de IBO, maar in een andere vakantiewerking binnen Sint-Katelijne-Waver opgevangen. Hiervoor wordt het aantal monitorenuren voor de jeugdwerking uitgebreid van 1154 in 2008 tot 2215 in 2009.
Bovendien zal de speelpleinwerking "de Speelbal" vanaf 2009 de volledige maanden juli en augustus georganiseerd worden.
concreet betekent dit naar bezetting:
vergelijking 2008 2009
BKO: 4168 4550
Jeugd: 920 2215
Sport: 948 1575
Totaal: 6036 8340
(met dus voor de totale vakantie 2304 extra plaatsen)
Tijdens de eerste 3 weken van de zomervakantie gaan we van 40 naar 70 plaatsen bij de sector Jeugd (=30 extra plaatsen per dag) en de derde week voor 55 extra plaatsen per dag.
Tijdens de 3 laatste weken van augustus zijn er bij het speelplein 45 extra plaatsen (per dag) die er vorig jaar niet waren. In juli 2 worden volledige sportweken en 2 keer 3 dagen kleuterkampen in Dijkstein georganiseerd en in augustus ook nog eens 2 extra weken.
Op die manier kan de gemeente in de zomervakantie heel wat meer kinderen opvangen.
Eric Janssens
Schepen

Bodukap gemeenten krijgen jongerenwebstek

De gemeenten Katelijne, Duffel, Bonheiden en Putte (of "Bodukap-gemeenten) starten een gezamenlijke jongerensite op.
Het doel is de communicatie met de jongeren te verbeteren. Uit een bevraging naar aanleiding van het jeugdbeleidsplan bleek dat de bestaande gemeentelijke websites niet aantrekkelijk en toegankelijk genoeg zijn voor jongeren.
De nieuwe jongerenwebstek zal dus volledig op maat van de jongeren ontworpen worden. De nieuwe website richt zich in de eerste plaats naar jongeren van 14 tot 20 jaar. De website moet het mogelijk maken om fuiven en activiteiten beter op elkaar af te stemmen en meer informatie uit te wisselen, te bloggen, foto's op de sites te zetten, te chatten en een eigen jeugdwebsite te maken, maar ook jobs zoeken via de VDAB. De verenigingen kunnen via die website participeren. Dit initiatief ligt in de lijn van hetgeen ook de Vlaamse overheid aanmoedigt: investering in informatie voor de jeugd. Deze jongerensite wordt dan ook door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd.
Eric Janssens
Schepen van Jeugd

Speelzone bos Verloren Hoek

In het geactualiseerde GNOP, goedgekeurd door de gemeenteraad, werd een actie opgenomen met betrekking tot officiële speelzones. Er wordt gesteld dat er kan bekeken worden waar er in een bos een officiële speelzone kan voorzien worden.

De Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 biedt de mogelijkheid om projectsubsidies aan te vragen voor de realisatie van een speelzone waarbij 50% van de totale kosten van het projectvoorstel worden gefinancierd. Aan de jeugdraad werd advies gevraagd voor de realisatie van een speelzone in het bos Verloren Hoek. In april 2008 werd een projectaanvraag, goedgekeurd door het schepencollege ingediend bij de Vlaamse Overheid voor de realisatie van een speelzone in het Bos Verloren Hoek aan de Leemstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

In het bosbeheerplan van het Bos Verloren Hoek werden twee percelen aangeduid als speelzone. Om deze zone te officialiseren en de officiële borden voor speelzone te kunnen ontvangen, werd advies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos. De milieudienst zal de officiële borden met betrekking tot het aanduiden van de speelzone weldra ontvangen.

In samenspraak met Natuurpunt en het Groencomité werd een inrichtingsplan opgemaakt van de speelzone in het Bos Verloren Hoek. Zo werd besloten om met natuurlijke materialen aanwezig in het bos o.m. volgende speeltoestellen te maken: een boomtelefoon, een tunnel van levende wilgentakken, een springvierkant met hakselhout, een totempaal, een optrekdriehoek. De kosten voor deze inrichtingswerken, die uitgevoerd zullen worden door Natuurpunt of door vrijwilligers, werden ingebracht in de projectaanvraag in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013.

Daarnaast is het tevens de bedoeling om de verouderde zitbank in het bos te vervangen door een nieuwe zitbank, een schuilhut te plaatsen en een folderbakje te voorzien waarin een brochure kan geplaatst worden met uitleg over de verschillende speeltoestellen in het bos.
Voor de aankoop van de zitbank, de schuilhut en het folderbakje werd een bestek opgemaakt. Bijzondere vereiste in dit bestek is dat de zitbank, de schuilhut en het folderbakje gemaakt worden uit duurzaam geëxploiteerd hout. In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 dient de gemeente op basisniveau immers het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout in de werking van de eigen gemeentelijke diensten te implementeren.

Het schepencollege keurde het bestek principieel goed en schrijft een aantal aannemers aan.

Eric Janssens
Schepen van Jeugd

Papierophalingen beloond

Het gemeentebestuur heeft aan alle verenigingen die papierslagen organiseerden in 2007 de welverdiende subsidies toegekend. Deze subsidies worden berekend volgens het opgehaalde gewicht en aan een minimumbedrag van 0,05 euro per kg.
12 verenigingen uit Sint-Katelijne-Waver organiseerden 30 papierophalingen hetgeen goed was voor 263 goedgevulde papiercontainers. In het totaal werd 1 124 780 kg oud papier en karton opgehaald binnen onze gemeentegrenzen.
Voor dit harde werk worden de verenigingen nu financieel beloond door het gemeentebestuur, dat voor 2007 een minimumbedrag voorziet van 0,05 euro per kg opgehaald papier en karton. De totaalsom van de toegekende subsidies bedraagt 56 239 euro.
Eric Janssens
Schepen van Jeugd

Speelstraten in Sint-Katelijne-Waver

Inwoners van Sint-Katelijne-Waver kunnen bij het gemeentebestuur een speelstraatstatuut aanvragen, waardoor in hun straat doorgaand verkeer tijdelijk verboden wordt. Zo kunnen kinderen er naar hartelust spelen.

Het moet wel om een woonstraat gaan en geen drukke hoofdweg. Er moet een snelheidsbeperking van 50 km per uur gelden of het moet om een zone 30 gaan. Voorts mag er geen doorgaand of busverkeer passeren.

Speelstraten moeten zeven weken vooraf aangevraagd worden, dat kan nu dus tijdig gebeuren via jeugddienst@skw.be of 015-30.50.00. Eric Janssens
Schepen van Jeugd